Dzisiaj jest poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku. Imieniny: Agnieszki.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zaproszenie na XXXVII sesję rady miejskiej

2017-11-16 12:01:41

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zaprasza na XXXVII sesję rady miejskiej, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXXV sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w Mogilnie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 185, położonej w Niestronnie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej.

18. Informacja na temat realizacji zadań gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt.

19. Informacja na temat systemu utrzymania czystości w gminie Mogilno w 2016 r.

20. Wolne głosy.

21. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino