Dzisiaj jest piątek, 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Piotra i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2017-11-16 11:57:48

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na dzień 20 listopada br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.


Godziny posiedzeń

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 16 i 24 listopada 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

6. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018;

7. Omówienie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

8. Omówienie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;

9. Omówienie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2018 r.

10. Omówienie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mogilno

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

12. Omówienie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w Mogilnie;

13. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 185, położonej w Niestronnie;

14. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej;

15. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

16. Informacja na temat realizacji zadań gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt;

17. Informacja na temat systemu utrzymania czystości w gminie Mogilno w 2016 r.

18. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino