Dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 roku. Imieniny: Urbana i Dariusza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o komisjach RM w Mogilnie

2017-10-12 15:18:55

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia komisji na dzień 16 października br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.Godziny posiedzeń:

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 18 września 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035;

7. Omówienie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

8. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016-2023;

9. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania do opłaty za kształcenie nauczycieli w roku 2017;

10. Omówienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie;

11. Omówienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. (skarga z 20.09.2017);

12. Omówienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. (skarga z 21.09.2017);

13. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

14. Informacja burmistrza Mogilna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne

w imieniu burmistrza;

15. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mogilnie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez radnych;

16. Informacja Burmistrza Mogilna o stanie oświaty w gminie;

17. Informacja na temat zaspokajania potrzeb z zakresu mieszkań komunalnych

i socjalnych w 2017 r.;

18. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej;

19. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino