Dzisiaj jest piątek, 24 maja 2019 roku. Imieniny: Joanny i Zuzanny.
PROJEKTY UE
NFOŚiGW
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2017-10-12 15:14:51

W środę, 18 października 2017 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mogilnie.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXXIV sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016-2023.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania do opłaty za kształcenie nauczycieli w roku 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. (skarga z 18.09.2017)

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. (skarga z 20.09.2017)

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. (skarga z 21.09.2017)

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

16. Informacja burmistrza Mogilna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne

w imieniu burmistrza.

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mogilnie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez radnych.

18. Informacja Burmistrza Mogilna o stanie oświaty w gminie.

19. Informacja na temat zaspokajania potrzeb z zakresu mieszkań komunalnych

i socjalnych w 2017 r.

20. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.

21. Wolne głosy.

22. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino