Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 roku. Imieniny: Euzebiusza i Zdzisławy.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zasłużeni dla Gminy Mogilno

2017-09-21 09:12:21

Wczoraj, 20 września na XXXIV sesji RM radni podjęli uchwały o przyznaniu 9 tytułów "Zasłużony dla Gminy Mogilno". Tytuły te otrzymało 8 osób oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno.


Po głosowaniu nad uchwałami "Zasłużony dla Gminy Mogilno" obecnym na sesji osobom wręczono okolicznościowe grawertony. Tytuły przyznano w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 100. rocznicy harcerstwa na ziemi mogileńskiej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgorzata Dworek, Maria Perzyńska, Kazimiera Rosinska, Barbara Szafarek, Maciej Chojnacki, Krzysztof Kremer, Jerzy Lipiński oraz Stanisław Sochaczewski. Na sesji z przyczyn osobistych nie mogły być obecne Małgorzata Dworek i Kazimiera Rosinska.

W ich imieniu oraz Komendy Hufca Mogilno okolicznościowe grawertony odebrała komendantka Barbara Bultrowicz, która również podziękowała za przyznane wyróżnienia.


25559_t.jpg 25560_t.jpg

25561_t.jpg 25562_t.jpg

25563_t.jpg 25564_t.jpg

25565_t.jpg 25566_t.jpg

25567_t.jpg 25568_t.jpg

25569_t.jpg


Druhna Małgorzata Dworek jest wychowawczynią w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, Komendantką Szczepu „Nieprzetartego Szlaku” im. Janusza Korczaka, drużynową, członkiem Komendy Hufca ZHP w Mogilnie, organizatorem letniego i zimowego wypoczynku, wycieczek, rajdów i zlotów w Funce dla harcerzy z „Nieprzetartego Szlaku”. Trudna i odpowiedzialna praca z dziećmi dysfunkcyjnymi mobilizuje ją do coraz większych wyzwań. Dzięki niej dzieci poznały wiele ciekawych miejsc, osób, nawiązały przyjaźnie. Wraz z harcerzami opiekuje się i porządkuje „Dolinę Aniołów” na mogileńskim cmentarzu.


Druhna Maria Perzyńska jest emerytowaną nauczycielką, przez całe życie zawodowe związana z Mogilnem, wychowawczyni wielu pokoleń zuchów i harcerzy. Jako wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mogilnie stanowiła wzór pracowitości, rzetelności i prawości dla współpracowników i uczniów. W mogileńskim hufcu pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji, od drużynowej do członka komendy, a na szczeblu chorągwi, członek Komendy Chorągwi, Rady Chorągwi. Drugą kadencję jest członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego. Wiele wolnego czasu poświęciła organizacji i prowadzeniu placówek letniego i zimowego wypoczynku dla zuchów i harcerzy oraz dzieci nie należących do ZHP.


Druhna Kazimiera Rosinska jest emerytowaną nauczycielką, wieloletnią instruktorką ZHP, drużynową, opiekunką Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich. Jest członkiem Komendy Hufca ZHP w Mogilnie, przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich, członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów, Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Kwatery Głównej ZHP w Warszawie. Od 53 lat niezmiennie związana z mogileńskim hufcem, wychowawca wielu pokoleń harcerzy, aktywny członek Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.


Druhna Barbara Szafarek jest emerytowaną nauczycielką Zespołu Szkół w Mogilnie. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. Stworzyła szczep drużyn starszoharcerskich w swojej szkole, którego była opiekunem przez kilkanaście lat. Wychowała wiele pokoleń drużynowych, organizując dla nich szkolenia w swojej placówce. Rozbudowała budynek zespołu szkół, powołała wiele nowych oddziałów kształcących młode pokolenie w różnych dziedzinach, takich jak – drogownictwo, informatyka, opieka społeczna. Przez wiele lat promowała naszą gminę.


Druh Maciej Chojnacki z zawodu nauczyciel, instruktor harcerski, od 1972 r. niezmiennie związany z mogileńskim hufcem, członek Komendy Hufca, wieloletni członek Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Wieloletnią pracą zawodową i służbą harcerską na terenie gminy Mogilno przysłużył się do jej rozwoju, wychowując kolejne pokolenia, rozwijając ich zdolności i zainteresowania, przygotowując do życia, pokonywania barier i trudności. W bieżącej kadencji aktywnie działa w radzie sołeckiej Padniewa.


Druh Krzysztof Kremer z zawodu nauczyciel, od 1959 r. harcerski instruktor, organizator letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Mogilno. W hufcu pełni odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wnosi ogromny wkład w funkcjonowanie ZHP. Swoją postawą, zaangażowaniem i wolontariatem na rzecz kształcenia młodych charakterów wniósł duży wkład w rozwój gminy Mogilno. Godnie reprezentuje związek podczas uroczystości lokalnych, świąt narodowych i uroczystości patriotycznych. Od 27 lat nieprzerwanie pracuje w Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach.


Druh Jerzy Lipiński jest członkiem ZHP od 1958 r. Od 2011 r. pełni funkcję Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego. Jest prezesem Polskiego Związku Działkowców w Mogilnie, członkiem Skulskiej Wspólnoty Seniorów. Działa na rzecz wychowania młodego pokolenia harcerzy, promuje miasto i gminę Mogilno. Za bezinteresowną pracę nagradzany medalami i odznaczeniami.


Druh Stanisław Sochaczewski wieloletni instruktor harcerski, od 1981 r. związany z hufcem mogileńskim. Pełnił w nim wiele funkcji od drużynowego, zastępcy komendanta do skarbnika hufca. Inicjator wielu przedsięwzięć programowych dla ZHP. Ceniony wychowawca wielu pokoleń zuchów i harcerzy, a także dzieci nie należących do związku. Swe ideały przekazuje kolejnym członkom gromad zuchowych i drużyn harcerskich, czym przyczynia się do kształtowania właściwych postaw społecznych członków ZHP.


Hufiec ZHP w Mogilnie powstał w 1925 r. obejmując harcerstwo całego powiatu mogileńskiego: Trzemeszno, Strzelno, Kruszwicę. Koordynował pracę drużyn harcerskich i gromad zuchowych do wybuchu II wojny światowej. W 1945 r. wznowił swoją działalność, która trwa do dziś i skupia w swych szeregach gromady zuchowe, harcerskie, wędrownicze i „Nieprzetartego Szlaku”. Przez 100 lat istnienia na ziemi mogileńskiej, członkowie hufca, w szczególności instruktorzy, drużynowi, harcerscy wychowawcy przez różne programy i przedsięwzięcia przygotowali do aktywnego, czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności wiele pokoleń, wśród nich osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju miasta i gminy Mogilno. W tym poczcie znajdują się także harcerscy instruktorzy, ci którzy odeszli na „Wieczną Wartę”, i ci, którzy działają do dnia dzisiejszego.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino