Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 roku. Imieniny: Leona i Ludomiła.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie

2017-09-14 15:17:25

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na dzień 18 września br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.


Godziny posiedzeń:

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 czerwca i 23 sierpnia 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

6. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

7. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

8. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

9. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

10. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

11. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

12. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

13. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”;

14. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

15. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2035;

16. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2017;

17. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie …………………………….;

18. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie w ośmioletnią szkołę podstawową;

19. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie w ośmioletnią szkołę podstawową;

20. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach w ośmioletnią szkołę podstawową;

21. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie w ośmioletnią szkołę podstawową;

22. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padniewie w ośmioletnią szkołę podstawową;

23. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach w ośmioletnią szkołę podstawową;

24. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu w ośmioletnią szkołę podstawową;

25. Omówienie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie w ośmioletnią szkołę podstawową;

26. Omówienie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;

27. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mogilno do realizacji projektu „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” nr RPKP.09.03.02-04-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

28. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

29. Omówienie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie;

30. Omówienie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żabno gmina Mogilno;

31. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Mogileńskiej Rady Seniorów;

32. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 178 położonej

w Procyniu;

33. Omówienie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (działka nr 578/29);

34. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 245/35 – decyzja nr 214/05);

35. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 245/35 – decyzja nr 215/05);

36. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 1847/9);

37. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 1109/1);

38. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości;

39. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za pierwsze półrocze 2017 r.;

40. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych spółki gminnej MPGK sp. z o. o. za 2016 r.;

41. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych spółki gminnej Mogilno Sport sp. z o.o. za 2016 r. i pierwsze półrocze 2017 r.;

42. Informacja na temat gminnych inwestycji w 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r.;

43. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino