Dzisiaj jest wtorek, 20 listopada 2018 roku. Imieniny: Feliksa i Anatola.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Do 8 września można składać prace konkursowe

2017-09-05 15:40:41

Do 8 września można składać prace na konkurs historyczny pn. Żywa lekcja historii „Ocalić od zapomnienia” organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie.


Regulamin konkursu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawowe wiadomości z zakresu Zbrodni Katyńskiej i ofiar Golgoty Wschodu


1. Organizatorzy konkursu:

- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej 2. Współorganizatorzy:

- Urząd Miejski w Mogilnie

- Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia Katania Strzelcach - Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku

3. Koordynator konkursu:

- Adam Kowalski

- powołuje odpowiednie komisje konkursowe

- ustala wewnętrzny regulamin dla odpowiednich komisji


II. Cele konkursu

• podstawowe wiadomości z wiedzy historycznej o tematyce zbrodni katyńskiej,

• przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego i historii naszej Ojczyzny,

• kształtowanie poczucia tożsamości z naszą historią i ojczyzną,

• rozwijanie zainteresowań regionem,

• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji historycznej,

• włączenie się uczniów w tworzenie regionalnych wartości i więzi społecznych,

• propagowanie postaw patriotycznych i zainteresowań poznawczo – badawczych.


III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Mogilno.


IV. Warunki:

Zgłoszenie uczestników konkursu przez dyrektorów szkół. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie prace i dostarczają organizatorowi w poszczególnych kategoriach:

a) konkurs fotograficzny - wykonany własnoręcznie album dotyczący tematyki zbrodni katyńskiej i jej związku z terenem gminy Mogilno (minimum 10 stron formatu A4).

b) konkurs plastyczny:

– prace wykonane na płótnie, desce lub na papierze (wymiary prac dowolne - prace oprawione) – technika dowolna .

– prace wykonane innymi technikami takimi jak np. wyszywanie, wyklejanie, rysowanie na papierze, również techniką komputerową – prace oprawione

– rzeźby i płaskorzeźby.

c ) konkurs literacki - autorskie wiersze i opowiadania w wersji papierowej i elektronicznej.


Prace dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrocie:

a) imię, nazwisko i wiek autora, numer telefonu,

b) nazwa i dokładny adres szkoły, klasa,

c) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

d) tytuł oraz rodzaj pracy, e) dołączone oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica i potwierdzone przez dyrektora szkoły oraz zgoda na przekazanie pracy na własność organizatora.


Każda szkoła może dostarczyć po 3 prace z poszczególnych kategorii tj.: fotograficznych, plastycznych, literackich.

Prace nie spełniające wymogów regulaminowych będą dyskwalifikowane.


V: Termin:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do 08.09.2017 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Mogilnie ul. Narutowicza 1 ,

88-300 Mogilno lub dostarczyć do sekretariatu I piętro pokój 106


VI: Ocena prac:

Komisja dokona oceny prac przyznając nagrody lub wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 września 2017 roku w Kinie Wawrzyn o godz. 12.00. Nagrodą jest wyjazd do Warszawy 17 września 2017 r.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu Gminy Mogilno


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino