Dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 roku. Imieniny: Urbana i Dariusza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2017-06-14 15:30:17

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na 19 czerwca br. w sali nr 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Zapytania i wnioski;

4. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok;

5. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok:

- sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mogilno na rok 2016 r.,

- sprawozdanie finansowe za rok 2016,

- informacja o stanie mienia Gminy Mogilno,

- uchwała nr 14/S/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mogilna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,

- stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna na 2016 r.,

- uchwała nr 18/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu za 2016 r.,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok;

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

7. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035;

8. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga krajowa nr 15 w miejscowości Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o długości 0,302 km”;

9. Omówienie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Mogilna;

10. Omówienie uchwały w sprawie powołania członków Mogileńskiej Rady Seniorów;

11. Omówienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie;

12. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino