Dzisiaj jest wtorek, 20 listopada 2018 roku. Imieniny: Feliksa i Anatola.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XXXII sesji rady miejskiej

2017-06-14 15:15:43

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zaprasza na XXXII sesję rady miejskiej, która odbędzie się 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXXI sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok :

- sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mogilno na rok 2016 r.,

- sprawozdanie finansowe za rok 2016,

- informacja o stanie mienia Gminy Mogilno,

- uchwała nr 14/S/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mogilna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,

- stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna na 2016 r.,

- uchwała nr 18/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu za 2016 r.

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga krajowa nr 15 w miejscowości Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o długości 0,302 km”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Mogilna.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Mogileńskiej Rady Seniorów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie.

15. Wolne głosy.

16. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino