Dzisiaj jest czwartek, 17 stycznia 2019 roku. Imieniny: Antoniego i Rościsława.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Posiedzenia komisji rady miejskiej

2017-04-14 11:19:35

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na dzień 18 kwietnia br. w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.



Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 20 marca 2017 r.;

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

6. Omówienie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno;

7. Omówienie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno;

8. Omówienie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko;

9. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony na rzecz organizacji pożytku publicznego;

10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie za 2016 r.;

11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mogilnie za rok 2016;

12. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie ze swojej działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Mogileńskim w 2016 r.;

13. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino