Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku. Imieniny: Olimpii i Łazarza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XXX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2017-04-13 12:19:44

W środę, 19 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00, w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, ul. Rynek 10, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXIX sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony na rzecz organizacji pożytku publicznego

12. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie za 2016 r.

13. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mogilnie za rok 2016.

14. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie ze swojej działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Mogileńskim w 2016 r.

15. Wolne głosy.

16. Zakończenie.

źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino