Dzisiaj jest poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku. Imieniny: Julii i Daniela.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Projekt „DZIECKO POD OPIEKĄ – CZAS NA PRACĘ”

2017-03-30 14:42:32

Trwa nabór uczestników do projektu „DZIECKO POD OPIEKĄ – CZAS NA PRACĘ”. Planowane zakończenie procesu rekrutacji – 10 kwietnia 2017 r.


Projekt dotyczy osób przebywających na urlopach macierzyńskich (refundacja kosztów opieki nad dzieckiem przez 12 miesięcy) oraz opiekunów dzieci do lat 3 będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, w tym także na urlopach wychowawczych (sfinansowanie opieki nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne).


Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 35 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz dla dwóch grup:


• przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,

• lub mających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym.


Ma to nastąpić poprzez:


• Wsparcie finansowe - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 600 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2018 r. Dla wszystkich 35 uczestników.

• Wsparcie aktywizacyjne - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 31 maja 2018 r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania. Dla 15 Uczestników.


Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Bydgoskiego oraz Miasta Bydgoszcz.


Dokumenty do pobrania http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/dziecko-pod-opieka :

Informacje dodatkowe o projekcie http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/dziecko-pod-opieka


Więcej informacji:

1. Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego), godz. otwarcia: 7.30 - 15.30

2. http://www.bydgoszcz-frdl.pl/

3. tel. 52 321 18 90, e-mail: rekrutacja@bydgoszcz-frdl.pl

23759_t.jpg


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino