Dzisiaj jest środa, 17 października 2018 roku. Imieniny: Wiktora i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Mogilnie na rok szkolny 2017/2018

2017-03-17 12:27:16

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - do Gminnego Żłobka w Mogilnie, znajdującego się przy ul. Marii Konopnickiej 15 c - odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.


O przyjęcie do Żłobka mogą starać się dzieci w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia.


W Żłobku w Mogilnie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018 r. jest realizowany projekt „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym do żłobka przyjmowane są tylko dzieci spełniające określone kryteria rekrutacyjne.


Kryteria rekrutacyjne:

 zamieszkanie rodzica na terenie gminy Mogilno

 posiadanie statusu osoby fizycznej w wieku aktywności zawodowej wyłączonej z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub statusu osoby powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

 dodatkowo premiowane są rodziny wielodzietne oraz rodzic samotnie wychowujący dziecko.


Bardzo ważne: za spełnienie kryterium uważa się moment (dzień) złożenia wniosku. To znaczy, że rodzic w momencie składania wniosku musi zamieszkiwać na terenie gminy Mogilno oraz być osobą bezrobotną lub na urlopie: macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym. Liczy się dzień złożenia wniosku.


Wsparciem zostaną objęte dzieci w wieku do lat 3 (w uzasadnionych przypadkach do 4 lat), w tym dzieci niepełnosprawne oraz z dysfunkcjami, którym żłobek będzie świadczył usługi opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne oraz terapeutyczne.


Kontakt:

telefon: 517 205 692

e-mail: zlobekmogilno@gmail.com


Zapraszamy na spotkanie informacyjne 30 marca 2017 r. o godzinie 17:00.


Projekt W żłobku w Mogilnie jak u Mamy realizowany przez Gminę Mogilno w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino