Dzisiaj jest wtorek, 25 września 2018 roku. Imieniny: Aurelii i Władysława.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Mogilnie

2017-03-17 08:06:45

Przewodnicząca rady miejskiej zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 12.00, w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, ul. Rynek 10.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXVIII sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2028.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Mogilnie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Mogilnie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Mogilnie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Mogilnie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mogileńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

22. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mogilno.

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

26. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2017 roku.

27. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Palędzie Dolne.

28. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Mogilnie przy ul. Podgórnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

30. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

31. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

32. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla klubów sportowych w roku 2016.

33. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2016 r.

34. Sprawozdanie z działalności Mogileńskiego Domu Kultury za rok 2016.

35. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok 2016.

36. Wolne głosy.

37. Zakończenie.





źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino