Dzisiaj jest piątek, 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Piotra i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2008-01-23 09:50:50

XV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie, odbędzie się 30 stycznia 2008 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie – ul.Rynek 10.Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie posiedzenia


2.Ustalenie porządku obrad


3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji


4.Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego


5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008


6.Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie


7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Mogileńskie Domy


8.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


9.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


10.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie


12.Podjęcie uchwały w sprawie podstawowych wskazników dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno


13.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli


14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie


16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do wyboru MRM w Mogilnie I kadencji


17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Adama Asnyka w Mogilnie


18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Lema w Mogilnie


19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Mogilnie


20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Świerkówiec


21.Przyjęcie gminnego kalendarza uroczystości w roku 2008


22.Interpelacje i zapytania radnych


23.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach


24.Wolne głosy


25.Zakończenie


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Marcin Zieliński
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino