Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Urząd Marszałkowski: konkurs ofert nr 4/2008

2008-01-17 10:28:23

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. „Wspieranie Turystyki”.

Rodzaje zadań objętych konkursem:

1) Organizacja rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa.

2) Organizacja konkursów, przeglądów, konferencji,seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki.

3) Inicjatywy dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa w czasie imprez krajoznawczych i turystycznych oraz letnich i zimowych wypoczynków.

4) Organizacja innych przedsięwzięć związanych z krajoznawstwem i turystyką.

5) Wykonanie wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, w szczególności map, folderów, przewodników promującychatrakcje turystyczne regionu.

6) Budowa i rozbudowa stron internetowych (tłumaczenia w wersjach językowych) uwzględniających promocję produktów turystycznych.

7) Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

8) Inne inicjatywy mające na celu upowszechnianie,promocję oraz rozwój krajoznawstwa i turystyki w regionie.

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 200 000 zł.

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, których cele statutowe są zgodne z dziedziną zadania:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych …, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej,

- spółdzielnie socjalne.

Wnioski należy składać w terminie do 20 lutego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 445b


Więcej informacji oraz obowiązujące druki i herb województwa dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.plźródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino