Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku. Imieniny: Olimpii i Łazarza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2008-06-27 09:38:29

30 czerwca 2008 (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie ul. Rynek 10 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza Mogilna za okres międzysesyjny.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic miasta Mogilna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych dzieci za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mogilno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i upoważnienia Burmistrza Mogilna do podjęcia czynności zmierzających do jej utworzenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim dotyczącego współpracy przy utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Kasprowicza na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Przemysłowej na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Kościuszki na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Zbożowej na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Twierdziniu na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żabnie na czas oznaczony 1 roku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Niestronnie na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Gębicach na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Gębicach, stanowiącej własność Gminy Mogilno.

20. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Dąbrówce, stanowiącej własność Gminy Mogilno.

21. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Trzcińskiego, stanowiącej własność Gminy Mogilno.

22. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Rynek, stanowiącej własność Gminy Mogilno.

23. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Mickiewicza i Niezłomnych, stanowiącej własność Gminy Mogilno.

24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Dzierzążnie, oznaczonej nr 286 o pow. 0,4400 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki.

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Mogilno.

26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 404/9 o powierzchni 168 m², położonej w Mogilnie przy ul. Moniuszki na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno, położonej w Mogilnie przy ul. Betonowej.

28. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno, położonej w Mogilnie przy ul. Narutowicza.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

30. Interpelacje i zapytania radnych.

31. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

32. Wolne głosy.

33. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino