Dzisiaj jest piątek, 27 listopada 2020 roku. Imieniny: Waleriana i Maksymiliana.
Unia Europejska
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XIX sesja Rady Miejskiej

2008-04-28 09:07:45

Jutro, 29 kwietnia (wtorek) w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie (Rynek 10) o godz. 14.00 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza Mogilna za okres międzysesyjny.

5. Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu za 2007 rok,

  • Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • Opinia Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mogilna wraz z uzasadnieniem,
  • Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. złożonego przez instytucję kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.

złożonego przez instytucję kultury – Mogileński Dom Kultury w Mogilnie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2007 r. złożonego przez instytucję kultury – Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mogilno piwnych ogródków gastronomicznych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mogilnie przy ul. Poznańskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości działka nr 172/20. położonej w Mogilnie przy ul. M. Konopnickiej w celu poprawienia funkcjonowania nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Mogilna oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Mogilno

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2008.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

19. Wolne głosy.

20. Zakończenie


źródło: Rada Miejska w Mogilnie
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino