Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

PZU S.A. rozpoczyna sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

2008-03-27 08:49:34

Produkt adresowany jest do producentów rolnych będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

  • Od 25.03.2008 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. jako firma o bardzo silnej pozycji na rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce oraz jako jeden z nielicznych zakładów ubezpieczeń rozpoczyna sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczenia te kierowane są do producentów rolnych, którym zgodnie z:
  • Ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. Dz.U.05.150.1249
  • Ustawą o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 27 kwietnia 2006 Dz.U.120.825 i 826.
  • Ustawą o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 marca 2007 r – m.in. zmiana nazwy na ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U.07.49.328

przysługują dopłaty do składek (ze środków budżetu państwa) z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.


Przedmiot ubezpieczenia


Ubezpieczenie obejmuje:

  • uprawy rolne: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe,
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, świnie (trzodę chlewną), drób.


Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy i zwierzęta znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres Ubezpieczenia


Ubezpieczeniem objęte są:

  • uprawy od szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniecie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne,
  • zwierzęta: od szkód powstałych w wyniku: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny lub w wyniku uboju z konieczności zwierząt dokonanego w następstwie w/w zdarzeń losowych.


Okres ubezpieczenia


Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierane są na pisemny wniosek ubezpieczającego, na okres 12 miesięcy.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia upraw jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich działek rolnych danej uprawy a w przypadku ubezpieczenia zwierząt wszystkich zwierząt danego gatunku, należących do producenta rolnego.

Należy pamiętać, że dotacje do ubezpieczeń rolnych przyznawane są do wyczerpania limitu określonego przez Ministerstwo Rolnictwa na dany rok.

Klient płaci składkę za ubezpieczenia dotowane pomniejszoną o kwotę dotacji.


Szczegółowych informacje na temat oferty PZU S.A. możecie Państwo uzyskać u Kierownika Zespołu Sprzedaży

Macieja Łaganowskiego,

tel.: 0 603 12 94 52

lub w siedzibach:

PZU S.A. Punkt Obsługi Klienta w Mogilnie, ul. Kościuszki 28,

tel. (052) 315 25 27, oraz

PZU S.A. Punkt Obsługi Klienta w Żninie ul. 700-Lecia 71

tel. (052) 303 11 60.

PZU zaprasza do skorzystania z oferty ubezpieczeń oraz przysługujących dopłat do składek ze środków budżetu Państwa.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): PZU
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino