Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Gmina Mogilno przystąpiła do programu "Uczeń na wsi"

2008-03-26 10:58:57

Kujawsko–Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu zaprosił Gminę Mogilno do realizacji programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w obszarze A. Gmina przystąpiła do programu i wyznaczyła do jego realizacji Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.


Wniosek można złożyć na dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru "A" pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. W przypadku Gminy Mogilno z programu mogą skorzystać wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkujące tereny wiejskie! Informujemy, że do końca marca ZOSiP będzie przyjmował wnioski od beneficjentów. Wnioski można pobrać w ZOSIP lub w szkole. Kryteria ubiegania się:


 • pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat jego rodzic lub opiekun prawny
 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • spełnianie obowiązku szkolnego stacjonarnie bądź niestacjonarnie, w szkole lub nauczanie indywidualne
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej
 • uczeń nie może zalegać z jakimkolwiek rozliczeniem wobec PFRON jeżeli korzystał ze środków pomocowych PFRON w ciągu ostatnich 5-ciu lat


Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym (załącznik do wniosku) /zaświadczenia potwierdzające dochody/
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej
 • kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc na rzecz małoletniego
 • kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawcy będącego opiekunem prawnym ucznia
 • kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1100 zł brutto


W tej turze przyznawania wniosków można ubiegać się o stypendium finansowe w kwocie:

 • 1000 zł na ucznia szkoły podstawowej i ucznia gimnazjum
 • 1500 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 • 2000 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jeżeli płaci czesne


Pomoc finansowa może być przeznaczona wyłącznie na zakup przedmiotów ułatwiających naukę:

1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, itp.;

2. Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, farby, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.);

3. Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.);

4. Tornister szkolny, plecak, piórnik, kostium gimnastyczny, itp.;

5. Komputerowe programy edukacyjne, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp. Lista przedmiotów pozostaje otwarta.

Wycieczki szkolne, kolonie, wczasy, obozy rehabilitacyjne.


Informacji udziela Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie tel. 052 318 55 25 - Pani Hanna Wieczorek.


źródło: ZOSiP w Mogilnie
nadesłał(a): Jarosław Lorek
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino