Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2008-03-26 09:43:25

Już dzisiaj (26 marca 2008), o godz. 14:00 w sali Mogileńskiego Domu Kultury (Mogilno, Rynek 10) odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Gębicach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Jana Apostoła w Mogilnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mogilno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mogilno piwnych ogródków gastronomicznych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę Mogilno.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mogilnie przy ul. Poznańskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2007 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogilna dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza.

16. Podjęcie uchwały o wniesieniu wkładu pieniężnego do gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie za 2007 rok oraz przedstawienie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku.

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Straży Miejskiej za 2007 rok.

19. Przyjęcie sprawozdania za rok 2007 Ośrodka Sportu, Rekreacji Rehabilitacji w Mogilnie.

20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Mogileńskiego Domu Kultury za rok 2007, w tym Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku.

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Mogilnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

24. Wolne głosy.

25. Zakończenie.


źródło: Rada Miejska w Mogilnie
nadesłał(a): Krzysztof Krajewski
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino