Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zadania członków komisji

Przewodniczący Komisji:

1. Sprawuje merytoryczny nadzór nad pracami Komisji;

2. Reprezentuje Komisję przed organami gminy i na zewnątrz;

3. Zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniu;

4. Powiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku posiedzenia;

5. Ustala podejmowane tematy i porządek posiedzeń;

6. Współpracuje z podmiotami zajmującymi się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych.


Zastępca Przewodniczącego Komisji:

1. Wykonuje zadania przewodniczącego w przypadku jego nieobecności;

2. Czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz spraw na nich rozpatrywanych;

3. Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

Sekretarz Komisji:

1. Przygotowuje dokumentację spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu;

2. Gromadzi dokumentację prowadzonych spraw;

3. W razie upoważnienia - powiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku posiedzenia;

4. Sporządza protokoły z posiedzeń plenarnych Komisji oraz z posiedzeń Zespołu ds.

lecznictwa odwykowego;

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.


Członkowie Komisji:

1. Uczestniczą w jej pracach poprzez udział w posiedzeniach plenarnych oraz

pracach Zespołów;

2. Realizują zadania i inicjatywy Komisji wynikające z prowadzonych zadań;

3. Podnoszą poziom swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących

tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino