Dzisiaj jest poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku. Imieniny: Gracjana i Bogusława.
Mieszkanie Plus
Ocena powietrza
Konkurs
Szlak Piastowski
Zdolniacha
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
Rewitalizacja
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
LPR 2009-2015
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie działa na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356 ze zm.);

2. Uchwały Nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie: wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych

w wyznaczonych miejscach miasta Mogilna;

3. Uchwały Nr XXXVIII/422/2014 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego

2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno;

4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm);

5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

6. Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie (Zarządzenie Nr 83 / 2015 Burmistrza Mogilna z dnia

30 czerwca 2015 r.)


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino
Plan miasta