Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

LECZENIE ODWYKOWE - PROCEDURA

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek

z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

2. Wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej

o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy

i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.


Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania:

1. Skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra),

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju

zakładu leczniczego,

2. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią

wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m. in.: opinie wydane przez biegłych,

protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania

alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu środowiskowego

/przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/, informacje od pedagoga

szkolnego, Policji, izby wytrzeźwień),

3. Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego

ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy,


Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie, że dana osoba nadużywająca alkohol:

- powoduje rozkład życia rodzinnego,

 powoduje demoralizację nieletnich,

 uchyla się od pracy,

 systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.


Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pok. nr 101 Urzędu Miejskiego w Mogilnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub na posiedzeniach Komisji.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino