Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Czym zajmuje się GKRPA

1. W ramach inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych:

a) zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

b) udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego lub objecie terapią.

3. Prowadzeniem postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym:

a) kierowaniem na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b) wnioskowaniem do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. Kierowaniem do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

5. Opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej

w Mogilnie.

6. Dokonywaniem kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mogilno.

7. Współdziałaniem z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami

fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji

trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów

alkoholowych.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino